Wordt je omgangsregeling niet nagekomen?2019-12-02T10:19:34+00:00

Is de omgang met je kind onverwacht gestopt?

Het LBHO werkt met je samen
aan hervatting van de omgang.

In 9 daadkrachtige stappen naar hervatting

 1. Melding van de niet-nakoming bij het LBHO.
 2. Opdrachtovereenkomst met het LBHO en/of een geassocieerde advocaat.
 3. Bestudering grondslagen omgang en globale voorgeschiedenis van de niet-nakoming.
 4. Contact met de niet-nakomende ouder (en/of advocaat van de ouder), ten behoeve van minnelijke oplossing.
 5. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing, opstellen concept dagvaarding.
 6. Verzending concept dagvaarding de advocaat
 7. Indiening dagvaarding door advocaat bij bevoegde advocaat.
 8. Betekening dagvaarding bij niet-nakomende ouder.
 9. Verdere opvolging kort geding procedure waarin een zogenaamde ordemaatregel wordt verzocht (t.w. hervatting omgang op last van een dwangsom, inhaal gemiste dagen en proceskostenveroordeling).

Voorwaarden voor onze inzet

Wij kunnen met je aan het werk als je beschikt over één van de volgende zaken:

 1. Een rechterlijke uitspraak waarin de omgang met je kind is vastgesteld.
 2. Een rechterlijk bekrachtigd convenant of ouderschapsplan waarin de omgang met je kind is vastgesteld.
 3. Een niet-bekrachtigde getekende vaststellingsovereenkomst of convenant met je ex-partner waarin de omgang met je kind is vastgesteld.
 4. Een schriftelijke administratie en onderliggend bewijs waaruit blijkt dat je op regelmatige basis de zorg had voor je/een kind.

Verder stellen wij de volgende voorwaarden voor onze hulp:

 • Je bent een ‘welwillende ouder’ of wilt dit worden.
 • Er zijn aan jouw zijde geen (in)acties geweest die een logische grond vormen voor het stoppen van de omgang,

4 Vragen over onze hulp

Werkt het LBHO alleen voor ouders?2020-07-07T05:49:24+00:00

Het LBHO werkt voor iedereen die tot voor kort regelmatig omgang had met een minderjarig kind. Dit zijn primair ouders, maar ook bijvoorbeeld grootouders en stiefouders.

Ben je geen ouder, dan heb je ofwel een rechterlijk bekrachtigde omgang nodig of de zorg die je voor het kind had – tot de niet-nakoming  – was ‘meer dan gebruikelijk’. Wat dit precies is, is afhankelijk van de omstandigheden. Heb je bijvoorbeeld als grootouders af en toe een dagje opgepast, dan is hiervan niet snel sprake. Wil je over dit onderwerp meer weten? Lees dan deze pagina (externe website).

Is het LBHO een advocatenkantoor?2019-06-29T07:48:07+00:00

Nee, het LBHO is geen advocatenkantoor. Wij zijn een eerstelijns juristenkantoor en daarnaast een schakelpunt naar tweedelijns hulp door advocaten. 

Soms kan de inzet van een advocaat worden voorkomen. We trachten altijd eerst tot een minnelijke oplossing te komen. Dit is een oplossing die voor beide partijen goed voelt. Een oplossing die door beide ouders wordt ondersteund is meestal ook de beste oplossing voor het kind.

Hoe snel kan de omgang worden hervat?2020-07-07T05:49:44+00:00

Houd rekening met een doorlooptijd van enkele weken voordat de zaak op zitting is. Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de rechtbanken.

Wordt de hervatting toegewezen dan moet het vonnis nog worden ‘betekend’. Hiervoor is er eerst een schriftelijke uitspraak nodig. Soms wordt het vonnis al op de zitting gegeven.

Is het LBHO een initiatief van het Platform Scheiden Zonder Schade?2019-11-30T10:15:56+00:00

Het LBHO is een privaat intiatief door Fiduon vooruitlopend op een mogelijk publiek intiatief. Fiduon is een rechtspraktijk.

Onze dienstverlening is daarom niet kosteloos. Wel is het mogelijk om voor de advocaatdienst eventueel een toevoeging te krijgen als je daarvoor in aanmerking komt.