Over het LBHO

Omdat bij onverwacht niet-nakomen van verwacht wisselmoment snel handelen o.i. in het belang van het kind is, ontwikkelt Fiduon het Landelijk Bureau Handhaving Omgang: Eén meldplaats en juridisch startpunt voor ouders en verzorgers die geconfronteerd worden met een plotselinge niet-nakoming van de omgang.

Het LBHO tracht – in het belang van je kind – samen met jou zo snel mogelijk tot hervatting te komen van de omgang. Tenzij een rechter anders bepaalt, heeft kind namelijk recht op omgang met beide ouders. Geen ouder heeft het recht om dit kinderrecht eenzijdig, onaangekondigd en zonder valide redenen te doorkruisen.

Het LBHO werkt primair aan hervatting door gerichte schriftelijke en/of mondelinge communicatie richting de niet-nakomende ouder, samen met jou, namens jou. Bij gebrek aan duidelijke afspraken over de onmiddellijke hervatting van de omgang, volgt gerechtelijke actie in de vorm van een dagvaardingsprocedure door een bij het LBHO geassocieerde advocaat.

Het LBHO streeft ernaar om binnen 72 uur of indien haalbaar voor het einde van de eerstvolgende werkdag na een definitieve afwijzing van een minnelijke oplossing een concept dagvaarding bij de bevoegde rechtbank ingediend te hebben.

Het LBHO werkt zowel voor mensen die gebruik kunnen maken van gefinancierde rechtsbijstand en voor mensen die hun eigen juridische kosten moeten betalen.

Het LBHO staat slechts welwillende ouders bij die zich onverwacht geconfronteerd zien met een niet-nakoming van de omgang.

Het LBHO is een experimenteel initiatief. Beschikbaarheid van LBHO juristen en advocaten kan daardoor variëren.

Werk je met het LBHO aan hervatting van de omgang? Dan kun je meedoen aan onderzoek naar De Rechtspraak bij niet-nakomingen. Wil je hierover meer weten? Vraag het ons.